Dentopolis Poznań
ul. Morawskiego 2D
60-239 Poznań
Rejestracja on-line

tel. +48 503 190 337

Język niemiecki Język angielski Język polski

Lekarze dentopolis

Leszek Zimny

Chirurg stomatolog z 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada 15 letnie doświadczenie w implantologii. Autoryzowany lekarz stomatolog przez firmę Bego Implants systems GmbH. Język angielski.

dif_trudted_surgeon_hires

Zobacz też: www.leszekzimny.pl

Certyfikaty i szkolenia:

Implantologia:
Alpha Bio „Immediate implants and immediate loading with the use of Alpha Universe MultiUnit abutments”
„IV Kongres Warszawski: Endodoncja – Periodontologia – Protetyka – Implantologia” – kurs medyczny
Course in Prosthetic Solutions – Cresco Ti Academy
Szkolenie Implantologiczne pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI
VIII Kurs Warszawski Endodoncja – Periodontologia – Protetyka – Implantologia
Forum Implantologii Osteoplant pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
IV Warszawskie Spotkania Implantologiczne dotyczące implantologii, sterowanej regeneracji kości i periodontologii
V Warszawskie Spotkania Implantologiczne
„Bloki kostne, podnoszenie zatok, techniki augmentacji” kurs zaawansowany Friadent

Leszek Zimny

Chirurg stomatolog z 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada 15 letnie doświadczenie w implantologii. Autoryzowany lekarz stomatolog przez firmę Bego Implants systems GmbH. Język angielski.

dif_trudted_surgeon_hires

Zobacz też: www.leszekzimny.pl


Marcin Grącki

Lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, protetyce i stomatologii zachowawczej. Absolwent Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie z zakresu chirurgii, implantologii oraz protetyki zdobywa na licznych kursach oraz codziennej praktyce. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne jak i najnowsze metody leczenia, jednocześnie zapewniając pacjentowi bezstresową atmosferę. Język angielski.

Certyfikaty i szkolenia:

Hands-on Course in treating complete edentulism according to the principle of guided surgery with EASY2FIX System by Cortex;
Praktyczny kurs implantologiczny, Katedra i Klinika Chirurgii stomatologicznej
Sztuka Okluzji – stopień 1 – „Jak zbadać pacjenta, żeby korony i wypełnienia pasowały, a ortodoncja była przewidywalna?” dr Przemysław Marcinowski
Jak uniknąć błędów w stosowaniu systemów adhezyjnych – Uwe Blunck – seminarium Dentopolis
Protetyka na implantach od A do Z (dr Borczyk)
Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka dr Popowicz Witold
Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia – Jan Pietruski Białystok
Szkolenie w zakresie odbudowy zęba na bazie włókna szklanego RelyX Fiber Post
Optymalne postępowanie implantologiczne w strefie estetycznej (dr Tidu Mankoo kongres kwintesencja)
Światło i kolor w odbudowie estetycznej – Enamel Plus HRi
Wykorzystanie kompozytów laboratoryjnych w gabinecie stomatologicznym. Licówki, korony, mosty adhezyjne i konwencjonalne.
Rozwiązywanie problemów w rekonstrukcji twardych tkanek zęba i leczenie endodontyczne

Marcin Grącki

Lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, protetyce i stomatologii zachowawczej. Absolwent Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie z zakresu chirurgii, implantologii oraz protetyki zdobywa na licznych kursach oraz codziennej praktyce. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne jak i najnowsze metody leczenia, jednocześnie zapewniając pacjentowi bezstresową atmosferę. Język angielski.


Agnieszka Grzywna

Ukończyła Akademię Medyczna w Lublinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu  kursach i szkoleniach. W pracy zawodowej kieruje się dobrem pacjenta, bezbolesnym leczeniem w profesjonalnej i zarazem przyjemnej atmosferze. Pasjonuje się nowoczesnym leczeniem endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego, stomatologią estetyczną oraz protetyką.

Certyfikaty i szkolenia:

„Nowoczesne metody leczenia endodontycznego”
„Sukces w endodoncji- dążenie do doskonałości”
„Okluzja i planowanie leczenia”
„Praktyczny kurs aplikacji Botoxu w gabinetach stomatologicznych”
„Warsztaty endodontyczne- nowoczesne metody leczenia endodontycznego”
„Sztuka odzwierciedlania natury, czyli stomatologia estetyczna z elementami endodoncji”
„Endodoncja dla zaawansowanych- maszynowe narzędzia kanałowe”
„Wypełnianie kanałów, materiały i metody”
„Protetyka, endodoncja, estetyka”
„Metody odbudowy zębów i prawidłowej okluzji z wykorzystaniem BPR”
„Biofunkcjonalny system protetyczny”
„Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna metoda dla przyzębia.”
„Nowoczesne rozwiązania w protetyce”
„Implanty każdym gabinecie. Procedura wszczepiania mini implantów jednofazowych do natychmiastowej stabilizacji protez oraz uzupełnienia pojedynczych zębów lub mostów”’
„Licówki porcelanowe Krok po kroku”

Agnieszka Grzywna

Ukończyła Akademię Medyczna w Lublinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu  kursach i szkoleniach. W pracy zawodowej kieruje się dobrem pacjenta, bezbolesnym leczeniem w profesjonalnej i zarazem przyjemnej atmosferze. Pasjonuje się nowoczesnym leczeniem endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego, stomatologią estetyczną oraz protetyką.


Przemysław Leszczyński

Stomatolog w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Język angielski.

Certyfikaty i szkolenia:

Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
Oczekiwania  a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej. implantologii stomatologicznej
Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki.
Implantologia stomatologiczna
Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
Rozponanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki.
Implantologia  stomatologiczna – kurs do specjalizacji
Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego.
Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych

Przemysław Leszczyński

Stomatolog w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Język angielski.


Mateusz Tarnowski

Lekarz dentysta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Otwarty przewód doktorski z zakresu periodontologii i chorób metabolicznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor publikacji w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W pracy stosuje najnowsze metody diagnostyki i leczenia, w tym zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz endodoncji z użyciem mikroskopu. Język angielski.

Certyfikaty i szkolenia:

Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantoprotetycznym. Rola wizyt kontrolnych.
Kompleksowa diagnostyka periodontologiczna
Problemy śluzówkowo-dziąsłowe – diagnostyka i leczenie
Praca w lupach medycznych
Maszynowe opracowywanie kanałów
Praktyczne zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych w stomatologii
Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym
Diagnostyka i leczenie grzybicy jamy ustnej
Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Mateusz Tarnowski

Lekarz dentysta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Otwarty przewód doktorski z zakresu periodontologii i chorób metabolicznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor publikacji w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W pracy stosuje najnowsze metody diagnostyki i leczenia, w tym zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz endodoncji z użyciem mikroskopu. Język angielski.


Magdalena Zielnik-Stawicka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz dentysta specjalizujący się w periodontologii, stomatologii estetycznej. Zajmuje się także leczeniem pacjentów z problemami okluzyjnymi. Posiada doskonały kontakt z pacjentami, także najmłodszymi. Język angielski i hiszpański.

Certyfikaty i szkolenia:

Hands-on Course in treating complete edentulism according to the principle of guided surgery with EASY2FIX System by Cortex;
Periodontologiczno-implanologiczna koncepcja prof. Giovanni Zuchelli, Periopraktyk, Kraków
„Leczenie pacjentów ze startymi zębami”, Akademia Dawsona Polska, Poznań
„Zarządzanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów”, PERIOEXPERT , Kraków, Periopraktyk dr Witold Jurczyński
„Sztuka Okluzji cz.1” dr Przemysław Marcinowski, Poznań
„Mikrochirurgia resekcyjna”- PERIOEXPERT , Kraków, Periopraktyk dr Witold Jurczyński
„Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”  Białystok, dr Jan Pietruski
Funkcjonalna okluzja, od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu.”  Seminarium Poznań, Akademia Dawsona
„Mikrochirurgia regeneracyjna”- PERIOEXPERT , Kraków, Periopraktyk dr Witold Jurczyński
„Plastyczna chirurgia  śluzówkowo-dziąsłowa”, Periopraktyk Witold Jurczyński, Ukończenie CURRICULUM PERIODONTOLOGICZNEGO
„Licówki porcelanowe- planowanie,preparacja,osadzanie”, dr Maciej Żarow
„Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia”, dr Witold Popowicz
„Preparacja zębow pod korony i mosty. Atraumatyczna dla przyzębia metoda własna” dr Krystian Owczarczak
„Techniki kiretażu w niechirurgicznym leczeniu chorób przyzębia” – warsztat praktyczny
„Terapia regeneracyjna” Periopraktyk Witold Jurczyński
„Mikroskop stomatologiczny. Praca z powiększeniem w stomatologii.” Dentalskills
„Mechaniczne opracowywanie kanału korzeniowego, wypełnienie ciekłą gutaperką na ciepło i zimno
Wkłady z włókien szklanych. Przygotowanie i opracowanie kanału, osadzenie wkładu, odbudowa korony zęba
Międzynarodowa sesja Naukowo-Szkoleniowa „Dental News V” organizator konferencji
IX International Congress of Young Medical Scientists

Magdalena Zielnik-Stawicka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz dentysta specjalizujący się w periodontologii, stomatologii estetycznej. Zajmuje się także leczeniem pacjentów z problemami okluzyjnymi. Posiada doskonały kontakt z pacjentami, także najmłodszymi. Język angielski i hiszpański.


Godziny otwarcia

Pon. - Czw.: 10:00 - 20:00
Pt.: 10:00 - 15:00

Akceptujemy


Dla pacjenta

Szybki kontakt

Poznań, 60-239
ul. Morawskiego 2D


tel. 503 190 337

email: recepcja@dentopolis-poznan.pl