Dentopolis Poznań
ul. Morawskiego 2D
60-239 Poznań
Rejestracja on-line

tel. +48 503 190 337

Język angielski Język polski

Periodontologia

Zabiegi z zakresu periodontologii oraz mikrochirurgii
śluzówkowo – dziąsłowej w gabinecie Dentopolis wykonuje dr n. med Mateusz
Tarnowski, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń i kursów z
dziedziny periodontologii, a także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu
miejscowym, zgodnie z zasadami minimalnie inwazyjnej mikrochirurgii śluzówkowo – dziąsłowej.


Najczęściej wykonywane zabiegi z zakresu periodontologii:

Kiretaż to zabieg wykonywany w celu oczyszczenia patologicznych kieszonek dziąsłowych,
które pogłębiają się w przypadku rozwoju przewlekłego zapalenia przyzębia czyli parodontopatii, kiedyś powszechnie określanych mianem paradontozy.

Najczęściej jest kolejnym, po skalingu (tj. usuwaniu kamienia) etapem leczenia choroby, mającym na celu dokładne usunięcia złogów kamienia poddziąsłowego, zniszczonych warstw cementu korzeniowego i patologicznego nabłonka wyścielającego kieszeń. Doszczętne oczyszczenie umożliwia częściową regenerację przyzębia, która może być dodatkowo wspomagana farmakologicznie. Po uzyskaniu stabilnej kondycji tkanek utrzymujących ząb w wielu przypadkach możliwe jest także przeprowadzenie sterowanej regeneracji tkanek czyli uzupełnienia brakujących tkanek materiałem kościozastępczym, co umożliwia długoczasowe utrzymanie wcześniej ruchomych zębów.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

W zależności od stopnia zaawansowania zmian zapalnych wykonywany może być kiretaż metodami zamkniętą lub otwartą.
Kiretaż zamknięty – wykonywany w przypadku kieszonek płytszych bez konieczności
odsłaniania korzenia i wykonywania cięć na dziąśle;
Kiretaż otwarty – stosowany w celu oczyszczania głębokich kieszeni przyzębnych, co wymaga odsłonięcia zainfekowanych tkanek i ich dokładnego oczyszczenia pod kontrolą wzroku; jeśli warunki miejscowe są sprzyjające, po wykonaniu zabiegu możliwe jest jednoczesne wykonanie augmentacji, czyli uzupełnienia kości zniszczonej przez bakterie.

periodontolog poznan

Gingiwektomia: to zabieg polegający na precyzyjnym, chirurgicznym usunięciu nieprawidłowych struktur dziąsła.
Pozwala przywrócić dziąsłom anatomicznie poprawny kształt, co ma duże znaczenie przy projektowaniu estetycznych i stabilnych długoczasowo prac protetycznych takich jak korony czy licówki.

W przypadku zaawansowanej choroby przyzębia zabiegi gingiwektomii mogą wspomóc oczyszczanie powierzchni zębów i korzeni przez pacjenta.

Wydłużanie koron klinicznych – jest postępowaniem mającym na celu odsłonięcie zdrowych części szyjki i korzenia zęba, tak by można było w sposób precyzyjny i szczelny odbudować utracony fragment korony zęba. Zabieg ten często pozostaje jedynym wyjściem mogącym uratować prawidłowo wyleczony korzeń zęba przed usunięciem i daje szansę na jego ponowne wykorzystanie do odbudowy np. z użyciem korony protetycznej. Postępowanie polega na jak najmniej inwazyjnym usunięciu części dziąsła a czasem również cienkiej warstwy kości wokół korzenia, tak aby odsłonić pełnowartościowy fragment zęba, dotychczas schowany głębiej.

Regeneracja przyzębia (augmentacja) jest to chirurgiczne odtworzenie
utraconych lub zniszczonych struktur tkanek przyzębia czyli otaczających ząb. Przy dobrej współpracy z pacjentem i stosowaniu się do zaleceń lekarza często możliwa jest odbudowa zarówno kości jak i tkanek miękkich, czyli dziąseł. Leczenie takie jest zazwyczaj długotrwałe, ale pozwala cieszyć się jeszcze długi czas własnymi zębami.

 

Pokrywanie recesji dziąsłowych: recesja to odsłanianie się szyjek i korzeni zębów.  Recesja to nie tylko problem kosmetyczny (ząb nad którym powstała recesja wydaje się dużo dłuższy od sąsiednich), ale także szereg konsekwencji obnażenia wrażliwych tkanek zębiny i cementu korzeniowego. Częstymi konsekwencjami recesji są nadwrażliwość na bodźce termiczne, chemiczne (kwaśne, słodkie pokarmy) oraz szybsze zniszczenie – starcie delikatniejszych od szkliwa tkanek na korzeniu zęba.
Ząb narażony jest  na powstanie próchnicy, a w  skrajnych przypadkach recesja może nawet doprowadzić ząb do zapalenia miazgi i w konsekwencji do konieczności przeprowadzenia złożonego leczenia endodontycznego i periodontologicznego.
W przypadku zdiagnozowania recesji nieuniknione jest wykonanie zabiegu chirurgicznego mającego na celu przywrócenie właściwego poziomu dziąsła. Jeśli istnieje taka konieczność – utrata tkanek jest mocno zaawansowana – do odbudowy utraconych tkanek może być użyty tzw. przeszczep z podniebienia, czyli niewielki i cienki fragment dziąsła, który odpowiednio przygotowany umożliwi pełną i stabilną regenerację.

Zdjęcia przed i po zabiegu pokrycia recesji dziąsłowej:

recesja przed

recesja przed i po

 

Wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo – dziąsłowej są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, w sposób minimalnie inwazyjny i delikatny – w przeciwnym razie wrażliwe tkanki przyzębia nie uległyby odbudowie.

 pokrycie recesji

Przyczyny pojawiania się recesji dziąsła:
Nieprawidłowy sposób szczotkowania zębów (używanie zbyt dużej siły, co w
konsekwencji doprowadza do mechanicznego wytarcia dziąsła i powstania
recesji
Niewystarczająca higiena i długo utrzymujący się stan zapalny wokół
szyjki zęba spowodowanego obecnością płytki bakteryjnej.
wady zgryzu, źle wykonane wypełnienia lub uzupełnienia protetyczne,
płytka nazębna,
usuwanie sąsiednich zębów.
Czynniki jatrogenne: nawisające wypełnienia w zębach, nieprawidłowo
wykonane korony protetyczne
Czynniki anatomiczne: zbyt cienkie i delikatne dziąsło, nieprawidłowe
ustawienie zębów w łuku, zbyt płytki przedsionek jamy ustnej,
nieprawidłowe przyczepy wędzidełek (warg, języka i policzków), zanik
kości wyrostka zębodołowego
Przeciążenia czynnościowe zębów, takie jak bruksizm (zgrzytanie) czy
zaciskanie zębów.
Leczenie ortodontyczne powodujące przesuwania przedsionkowego zębów.

Przeszczep tkanki łącznej w celu pogrubienia wyrostka bezzębnego

Zabieg wykonywany najczęściej przed zaopatrzeniem protetycznym zębów
mostem. Po utracie zęba kość, a wraz z nią dziąsło zanikają. Powoduje to
defekty nie tylko estetyczne (bardzo wysoka korona, zaburzenie girlandy
dziąsłowej, wrażnie zapadniętego dziąsła), ale również problemy z
oczyszczaniem czy fonetyczne.
Tkankę łączną dla pogrubienia dziąsła pobieramy z podniebienia. Zabieg
wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Chirurgia śluzówkowo – dziąsłowa wokół implantów

Za długotrwałe utrzymanie stabilnego poziomu kości wokół prawidłowo wszczepionych i obciążonych implantów odpowiada wystarczająco szeroka i gruba strefa dziąsła przyczepionego, która działa jak amortyzator niwelując niszczący wpływ sił żucia czy niewłaściwą, zwykle zbyt silną technikę szczotkowania zębów przez pacjenta. Po utracie zęba strefa ta często ulega silnej redukcji i konieczna staje się jej regeneracja. Zabiegi częściowo przypominają pokrywanie recesji przy zębach własnych – również wykonywane są z dużą dokładnością, precyzją i w sposób bardzo delikatny co przekłada się na stabilne efekty i mniejsze dolegliwości w trakcie gojenia. Większość ma charakter przeszczepu tzn. odpowiednio przygotowany fragment dziąsła  lub tkanki łącznej z podniebienia jest przeszczepiany w nowe miejsce. Ze względu na pochodzenie tkanek – jest to dziąsło własne pacjenta – ryzyko, że tkanki nie przyjmą się w miejscu biorczym jest minimalne, a do tego kontrolowane farmakologicznie.  Zabiegi mogą być wykonane jednoczasowo z implantacją, jako część leczenia przedimplantacyjnego lub już po wszczepieniu implantu. 

Leczenie perimplantitis

Periimplantitis – czyli zapalenie tkanek wokół implantu – posiada wiele cech wspólnych z zapaleniem tkanek wokół zęba (periodontitis), jednak jego leczenie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Periimplantitis może spowodować utratę implantu.

Głównymi przyczynami zapalenia okołowszczepowego są: zła higiena jamy ustnej, zaburzenia okluzji, choroby ogólne wpływające na proces gojenia (np. cukrzyca) , czynniki genetyczne, palenie papierosów, oraz stan zapalny wokół zębów własnych pacjenta (choroba przyzębia może się przenieść na zasadzie zakażenia krzyżowego na tkanki bezpośrednio sąsiadujące z implantem).

Objawy zapalenia tkanek okołowszczepowych to:
– ból, obrzęk i zaczerwienienie tkanek wokół wszczepu
– wysięk ropny z kieszonki wokół implantu,
– ruchomość implantu,
– zmiany radiologiczne,
– niekiedy występują również przerosty błony śluzowej lub odsłonięcie
wszczepu kostnego. 

Leczenie periimplantitis jest procesem długotrwałym, złożonym i obarczonym bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia, dlatego rekomendujemy naszym pacjentom regularne, najlepiej co 3 miesiące, kontrole co umożliwia uchwycenie w porę często niewielkich odchyleń świadczących o zapoczątkowaniu stanu zapalnego.

 


Powrót

Godziny otwarcia

Pon. - Pt.: 10:00 - 20:00

Akceptujemy

Karty VISA, MasterCard, American Express

Dla pacjenta

Wi-Fi, lodówka z napojami, parking, podjazd dla wózków

Szybki kontakt

Poznań, 60-239
ul. Morawskiego 2D


tel. 503 190 337

email: recepcja@dentopolis-poznan.pl