Umów wizytę:    503 190 337   |    recepcja@dentopolis-poznan.pl
en   |   pl

Zabiegi z zakresu periodontologii w gabinecie Dentopolis wykonuje stomatolog Anna Hamerlińska. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, zgodnie z zasadami minimalnie inwazyjnej mikrochirurgii śluzówkowo –dziąsłowej.Zdjęcie choroby przyzębia

Najczęściej wykonywane zabiegi z zakresu periodontologii:

Kiretaż

to zabieg wykonywany w celu oczyszczenia patologicznych kieszonek dziąsłowych, które pogłębiają się w przypadku rozwoju przewlekłego zapalenia przyzębia czyli parodontopatii,kiedyś powszechnie określanych mianem paradontozy. Najczęściej jest kolejnym, po skalingu (tj. usuwaniu kamienia) etapem leczenia choroby,
mającym na celu dokładne usunięcia złogów kamienia poddziąsłowego, zniszczonych warstw cementu korzeniowego i patologicznego nabłonka wyścielającego kieszeń. Doszczętne oczyszczenie umożliwia częściową regenerację przyzębia, która może być dodatkowo wspomagana farmakologicznie. Po uzyskaniu stabilnej kondycji tkanek utrzymujących ząb w wielu przypadkach możliwe jest także przeprowadzenie sterowanej regeneracji tkanek czyli uzupełnienia brakujących tkanek materiałem kościozastępczym, co umożliwia długoczasowe utrzymanie wcześniej ruchomych zębów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. W zależności od stopnia zaawansowania zmian zapalnych wykonywany może być kiretaż metodami zamkniętą lub otwartą.

Kiretaż zamknięty – wykonywany w przypadku kieszonek płytszych bez konieczności odsłaniania korzenia i wykonywania cięć na dziąśle;

Kiretaż otwarty – stosowany w celu oczyszczania głębokich kieszeni przyzębnych, co wymaga odsłonięcia zainfekowanych tkanek i ich dokładnego oczyszczenia pod kontrolą wzroku; jeśli warunki miejscowe są sprzyjające, po wykonaniu zabiegu możliwe jest jednoczesne wykonanie augmentacji, czyli uzupełnienia kości zniszczonej przez bakterie.

Obecnie integralną częścią kiretażu jest piaskowanie poddziąsłowe, które przeprowadza się, by usunąć bakteryjny biofilm zlokalizowany poniżej brzegu dziąsłowego. Zastosowanie specjalistycznego piasku o bardzo małej abrazyjności jest skuteczną alternatywą dla tradycyjnych metod z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i ultradźwiękowych. Umożliwia bezpieczną profilaktykę, która jest komfortowa dla pacjenta oraz bardzo efektywna. W nowoczesnej piaskarce poddziąsłowej (Air-Flow Handy EMS Premium) stosuje się specjalny piasek na bazie erytrolu lub glicyny o drobnym rozmiarze ziaren, który mierzy zaledwie 14 μm. Ten rodzaj piasku stomatologicznego oprócz usuwania biofilmu, lekarz periodontolog wykorzystuje do eliminacji przebarwień oraz wygładzenia powierzchni zęba czy korzenia. Wskazaniem do piaskowania poddziąsłowego oprócz leczenia głębokich kieszeni przyzębnych jest profesjonalna profilaktyka przy implantach i koronach ceramicznych. Delikatny piasek używany podczas zabiegu nie uszkadza uzupełnień protetycznych i może być stosowany u osób z zaawansowanymi chorobami przyzębia.

Gingiwektomia

to zabieg polegający na precyzyjnym, chirurgicznym usunięciu nieprawidłowych struktur dziąsła. Pozwala przywrócić dziąsłom anatomicznie poprawny kształt, co ma duże znaczenie przyprojektowaniu estetycznych i stabilnych długoczasowo prac protetycznych takich jak korony czylicówki. W przypadku zaawansowanej choroby przyzębia zabiegi gingiwektomii mogą wspomóc oczyszczanie powierzchni zębów i korzeni przez pacjenta.

Wydłużanie koron klinicznych

jest postępowaniem mającym na celu odsłonięcie zdrowych części szyjki i korzenia zęba, tak by można było w sposób precyzyjny i szczelny odbudować utracony fragment korony zęba. Zabieg ten często pozostaje jedynym wyjściem mogącym uratować prawidłowo wyleczony korzeń zęba przed usunięciem i daje szansę na jego ponowne wykorzystanie do odbudowy np. z użyciem korony protetycznej. Postępowanie polega na jak najmniej inwazyjnym usunięciu części dziąsła a czasem również cienkiej warstwy kości wokół korzenia, tak aby odsłonić pełnowartościowy fragment zęba, dotychczas schowany głębiej.

Regeneracja przyzębia (augmentacja)

jest to chirurgiczne odtworzenie utraconych lub zniszczonych struktur tkanek przyzębia czyli otaczających ząb. Przy dobrej współpracy z pacjentem i stosowaniu się do zaleceń lekarza często możliwa jest odbudowa zarówno kości jak i tkanek miękkich, czyli dziąseł. Leczenie takie jest zazwyczaj długotrwałe, ale pozwala cieszyć się jeszcze długi czas własnymi zębami.

Zabiegi regeneracyjne na przyzębiu z użyciem preparatu Emdogain

zabieg regeneracyjny odbudowuje zniszczone w wyniku paradontozy struktury podporowe zęba w sposób naśladujący procesy biologiczne zachodzące podczas naturalnego rozwoju uzębienia. Podczas zabiegu używany jest specjalny preparat Emdogain, zawierający amelogeniniy, białka pozyskiwane z zębów prosiąt. Są to substancje analogiczne do tych produkowanych przez organizm ludzki w fazie płodowej podczas naturalnego procesu formowania uzębienia. Białka te odpowiedzialne są za tworzenie struktur i tkanek zębowych. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Periodontolog odwarstwia płat dziąsła i dokładnie oczyszcza powierzchnie poddziąsłowe zęba. Następnie aplikuje specjalny preparat (PrefGEL) oczyszczający powierzchnię zębów z warstwy mazistej. Na koniec nakłada żelowy EMDOGAIN i zszywa dziąsło. Następujący po leczeniu proces gojenia przebiega zazwyczaj szybko i bez komplikacji.Procesy regeneracyjne rozpoczynają się tuż po nałożeniu preparatu i na ogół trwają rok, w niektórych przypadkach nawet kilka lat. Pierwszą ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po upływie pół roku od zabiegu. Wykonywane jest wtedy badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, a po okresie 12 miesięcy wykonywane jest zdjęcie RTG leczonej okolicy. Po leczeniu konieczny jest systematyczny kontakt z periodontologiem. Regularne wizyty kontrolne pozwalają ustalać indywidualne procedury postępowania, które uzależnione są od predyspozycji pacjenta i przebiegu procesów regeneracyjnych. Konieczne jest także szczególne dbanie o higienę jamy ustnej i prawidłowe czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Pokrywanie recesji dziąsłowych

recesja to odsłanianie się szyjek i korzeni zębów.  Recesja to nie tylko problem kosmetyczny (ząb nad którym powstała recesja wydaje się dużo dłuższy od sąsiednich), ale także szereg konsekwencji obnażenia wrażliwych tkanek zębiny i cementu korzeniowego. Częstymi konsekwencjami recesji są nadwrażliwość na bodźce termiczne, chemiczne (kwaśne, słodkie pokarmy) oraz szybsze zniszczenie – starcie delikatniejszych od szkliwa tkanek na korzeniu zęba. Ząb narażony jest  na powstanie próchnicy, a w  skrajnych przypadkach recesja może nawet doprowadzić ząb do zapalenia miazgi i w konsekwencji do konieczności przeprowadzenia złożonego leczenia endodontycznego i periodontologicznego. W przypadku zdiagnozowania recesji nieuniknione jest wykonanie zabiegu chirurgicznego mającego na celu przywrócenie właściwego poziomu dziąsła.
Jeśli istnieje taka konieczność – utrata tkanek jest mocno zaawansowana – do odbudowy utraconych tkanek może być użyty tzw. przeszczep z podniebienia, czyli niewielki i cienki fragment dziąsła, który odpowiednio przygotowany umożliwi pełną i stabilną regenerację. Wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo – dziąsłowej są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, w sposób minimalnie inwazyjny i delikatny – w przeciwnym razie wrażliwe tkanki przyzębia nie uległyby odbudowie.

Przyczyny pojawiania się recesji dziąsła:Recesja dziąseł

  • Nieprawidłowy sposób szczotkowania zębów (używanie zbyt dużej siły, co w konsekwencji doprowadza do mechanicznego wytarcia dziąsła i powstania recesji
  • Niewystarczająca higiena i długo utrzymujący się stan zapalny wokół szyjki zęba spowodowanego obecnością płytki bakteryjnej
  • Wady zgryzu
  • Źle wykonane wypełnienia lub uzupełnienia protetyczne
  • Usuwanie sąsiednich zębów
  • Czynniki jatrogenne: nawisające wypełnienia w zębach, nieprawidłowo wykonane korony protetyczne
  • Czynniki anatomiczne: zbyt cienkie i delikatne dziąsło, nieprawidłowe ustawienie zębów w łuku, zbyt płytki przedsionek jamy ustnej, nieprawidłowe przyczepy wędzidełek (warg, języka i policzków), zanik kości wyrostka zębodołowego
  • Przeciążenia czynnościowe zębów, takie jak bruksizm (zgrzytanie) czy zaciskanie zębów
  • Leczenie ortodontyczne powodujące przesuwania przedsionkowego zębów

Przeszczep tkanki łącznej w celu pogrubienia wyrostka bezzębnego

Zabieg wykonywany najczęściej przed zaopatrzeniem protetycznym zębów mostem. Po utracie zęba kość, a wraz z nią dziąsło zanikają. Powoduje to defekty nie tylko estetyczne (bardzo wysoka korona, zaburzenie girlandy dziąsłowej, wrażnie zapadniętego dziąsła), ale również problemy z oczyszczaniem czy fonetyczne. Tkankę łączną dla pogrubienia dziąsła pobieramy z podniebienia. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Przeszczep tkanki łącznej - ilustracja leczenia stomatologicznego

Chirurgia śluzówkowo – dziąsłowa wokół implantów

Za długotrwałe utrzymanie stabilnego poziomu kości wokół prawidłowo wszczepionych i obciążonych implantów odpowiada wystarczająco szeroka i gruba strefa dziąsła przyczepionego, która działa jak amortyzator niwelując niszczący wpływ sił żucia czy niewłaściwą, zwykle zbyt silną technikę szczotkowania zębów przez pacjenta. Po utracie zęba strefa ta często ulega silnej redukcji i konieczna staje się jej regeneracja. Zabiegi częściowo przypominają pokrywanie recesji przy zębach własnych – również wykonywane są z dużą dokładnością, precyzją i w sposób bardzo delikatny co przekłada się na stabilne efekty i mniejsze dolegliwości w trakcie gojenia. Większość ma charakter przeszczepu tzn. odpowiednio przygotowany fragment dziąsła lub tkanki łącznej z podniebienia jest przeszczepiany w nowe miejsce. Ze względu na pochodzenie tkanek – jest to dziąsło własne pacjenta – ryzyko, że tkanki nie przyjmą się w miejscu biorczym jest minimalne, a do tego kontrolowane farmakologicznie. Zabiegi mogą być wykonane jednoczasowo z implantacją, jako część leczenia przedimplantacyjnego lub już po wszczepieniu implantu.

Leczenie perimplantitis

Periimplantitis – czyli zapalenie tkanek wokół implantu – posiada wiele cech wspólnych z zapaleniem tkanek wokół zęba (periodontitis), jednak jego leczenie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Periimplantitis może spowodować utratę implantu. Głównymi przyczynami zapalenia okołowszczepowego są: zła higiena jamy ustnej, zaburzenia okluzji, choroby ogólne wpływające na proces gojenia (np. cukrzyca) , czynniki genetyczne, palenie papierosów, oraz stan zapalny wokół zębów własnych pacjenta (choroba przyzębia może się przenieść na zasadzie zakażenia krzyżowego na tkanki bezpośrednio sąsiadujące z implantem).

Objawy zapalenia tkanek okołowszczepowych to:
– ból, obrzęk i zaczerwienienie tkanek wokół wszczepu
– wysięk ropny z kieszonki wokół implantu,
– ruchomość implantu,
– zmiany radiologiczne,
– niekiedy występują również przerosty błony śluzowej lub odsłonięcie
wszczepu kostnego.

Leczenie periimplantitis jest procesem długotrwałym, złożonym i obarczonym bardzo dużym
ryzykiem niepowodzenia, dlatego rekomendujemy naszym pacjentom regularne, najlepiej co 3
miesiące, kontrole co umożliwia uchwycenie w porę często niewielkich odchyleń świadczących o
zapoczątkowaniu stanu zapalnego.

Umów wizytę:
Online
503 190 337
recepcja@dentopolis-poznan.pl
en   |   pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Aby zachować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności oraz informacjami o sposobie zarządzania danymi zbieranymi w ramach korzystania z Internetowych serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Ok